Wat valt er te beleven?

  • Wandelen

    Wandelen

  • De Doode Bemde is met zijn 9 km wandelpaden het best toegankelijke natuurgebied van Vlaams-Brabant. 
  • ‘Dode beemden’ betekent zoveel als onbruikbare graslanden. 
  • Het natuurreservaat bestaat uit een mozaïek van kleine akkers, populieraanplantingen en broekbosjes, wei- en hooilanden, ruigten en rietvelden, vijvers en grachten
  • Natuurreservaat Doode Bemde (©Lander Loeckx)
  • Natuurreservaat Doode Bemde (Lander Loeckx)
  • Natuurreservaat Doode Bemde (©Lander Loeckx)